ภาพกิจกรรม

Print

 

Albums

ทอดกฐินวัดวัง 8ตค60 ประชุมปริญญาบัตร 5 ตค 60 ฉลองกฐินวัดวัง 7 ตค60 ประชุมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 4 ต.ค. 60 เฟรชชี่ 2017 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น2560 15 ก.ย. 60 เกษียณ วันพระราชทานธงชาติไทย 14 ก.ย. 60 SMEs 2 ต.ค. 60 Talent ประชุมคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 8 มทร อบรมงานศิลปวัฒนธรรม130960 อบรมงานศิลปวัฒนธรรม120960 พิธีบำเพ็ญกุศลในหลวง130960 อบรม Toeic 060960 พัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุ ตอนที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุ ตอนที่ 1 ตักบาตรทุกวันพระ สิงหาคม 60 ประชุมเตรียมความพร้อม Open House250860 อบรม thai jo ปฐมนิเทศ กยศ. 30 สค 60 ไหว้ครู หันตรา 2560 อบรมผู้พิการ2560 11 ส.ค. 60 ทำบุญตักบาตร 11 ส.ค. 60 ประกาศสดุดี 11 ส.ค. 60 แม่ดีเด่น Auckland University of Technologe, New Zeland สวส.อบรม นศ.ใหม่ ปี 2560 สวพ.ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2560 ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร180360 ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน ทับน้ำ 280660 พิธีถวายเทียนพรรษา050760 สอนทำน้ำฟักข้าว250160 พัฒนาผู้บริหาร ศศ.220760 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 150260 ทูลเกล้าถวายเงินสมเด็จพระเทพฯ2560 ทอ. MOU รร.เทพสิรินทร์ พุแค290660 โครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ050460 สัมมนาองค์การนักศึกษา 60 MOU นิวซีแลนด์ คณะชาวฟิลิปปินส์เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ประมวลภาพโครงการวาทศิลป์ 60 เตรียมความพร้อมสหกิจ 60 ประชุมจัดการความรู้ บำเพ็ญกุศล 13 กรกฎาคม 60 สัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 ปล่อยปลา 5 กรกฎาคม 60 มทร.อีสานศึกษาดูงาน ทำบุญตักบาตร 5กรกฎาคม 60 ปฐมนิเทศรวม60 ปลูกดาวเรือง 60 ปฐมนิเทศ 60 มอบรถไถคณะเกษตร ตลาดนัดหลักสูตรอุบลราชธานี คัดเลือกร้านอาหาร วาทศิลป์ Tcas รับสมัครระบบกลาง 61 แถลงข่าวศาสตร์พระราชา พิธีกวนข้าวทิพย์ 2560 ประชุมวิชาการ2560 เสวนาการวิจัย โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประชุมเครือข่ายนักวิจัยสนับสนุนงาน ฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2558 เสวนาวิชาการวิถีชีวิตไทยริมน้ำ ซ้อมใหญ่ รับปริญญา ปีการศึกษา2558 แถลงข่าวประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศเจตจำนง อบรมเพาะพันธุ์ปลาและกบในบ่อปูนซีเมนต์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 นายกสภามหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ ประชุมนายกสภาและอธิการ 9 ราชมงคล เทศน์มหาชาติมหากุศล 2560 ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตาก พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 2560 บริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 4 สอนทำฟักข้าว นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ปัจฉมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 แข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 ศศ.บท.บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง กก.สตน.สคศ..บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง ทอ.บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง วท.วส.บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง สวท.บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง สวพ.อบรมทำขนมเปี๊ยะ บวงสรวงพระเจ้าตากสิน 5 ม.ค. 60 ประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สวส.บำเพ็ญกุศลถวาย รัชกาลที่ 9 ศศ.และบท.บำเพ็ญกุศลถายในหลวง ทำบุญศูนย์กีฬา 2559 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง2559 วันคล้ายวันพระราชทานนาม ราชมงคล เกษียณอายุราชการ 2559 กิจกรรมเดินการกุศล ครั้งที่ 10-2559 ฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2559 ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 โครงการบูรณาการวิจัยขากฐานภูมิปัญญา ครั้งที่ 3 กยศ 2559 พิธีไหว้ครู ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 59 อัคคีภัย 2559 12 สิงหาคม 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ 2559 พิธีบวงสรวงวิหารหลวงพ่อ ปฐมนิเทศคณะพบนักศึกษา 2 ส.ค.59 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 28 กค 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 ถวายพระพรชัยมงคล 28 กค 59 ประชุมพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม59 วันพระราชสมภพพระบรม 28 ก.ค.59 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 ถวายเทียนพระราชทานวัดวัง2559 ถวายเทียนพระราชทานวัดดงเสลา2559 ตักบาตรเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา2559 โคมและเทียนพรรษาพระราชทาน 2559 ระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี Start UP พัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา นิทรรศการตลาดนัดครั้งที่20 ม.อุบล ครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ลูกไก่ รุ่นที่ 5 พิธีกวนข้าวทิพย์2559 เพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ป้องกันเอดส์ 59 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร 59 สงกรานต์มหาวิทยาลัย 59 คณะบริหาร ประกาศนียบัตร ปวส สงกรานต์คณะศิลปศาสตร์ 59 สหกิจ คณะเกษตรฯสานฝัน วันสถาปนาพระเจ้าอู่ทอง59 ถวายพระพร 2 เมษายน 59 ตักบาตร 2 เมษายน 59 ศิลาฤกษ์อาคารเชิงบูรณาการ มาฆบูชา 2559 นิทรรศการตลาดนัด ครั้งที่ 20 ประกวดร้องเพลง 2 เกษตรแฟร์ ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (1) ประกวดร้องเพลงเกษตรแฟร์59 สุวรรณภูมิเกม์ครั้งที่ 32 ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2559 พิธีเปิด สุวรรณภูมิเกม์ตรั้งที่ 32 ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2559 แข่งขัน สุวรรณภูมิเกม์ตรั้งที่ 32 ประจำวันที่ 6 ก.พ. 2559 ผู้เข้าประกวด สุวรรณภูมิเกม์ ครั้งที่ 32 วันสถาปนา 18 มค 59 ปีใหม่ หันตรา 59 เรียนรู้วิถีชุมชน อบต.สามเรือน แถลงข่าวเกษตรอยุธยาแฟร์59 ปฐมนิเทศพนังงานใหม่ 59 ประกาศราชดุดี วันพ่อ พิธีปิดมินิวอลเลย์บอล สัมภาษณ์อธิการ ประชาสัมพันธ์ มทร.ส บวงสรวงพระเจ้าอู่ทอง ถวายพระพร 5 ธค MOUคณะเกษตร สหกิจนักศึกษา บวงสวรงพระพิรุณ สานสัมพันธ์3สภา พิธีสวดมนต์นพเคราะห์ สวดนพเคราะห์ 58 พิธีปิดทองคำปฐมฤกษ์ ทอดกฐินสามัคคี 58 RMUT Retreat ณ หัวหิน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหอพระ ต้อนรับ รมต.กระทรวงวิทย์ ณ ผักไห่ MOUคณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับ รร.อนุบาลกลุ่มภาคกลาง เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่5 โบว์ลิ่งการกุศล58 24 กันยายน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ หลักสูตรอบรมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สวพ) มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ2558 FRESHY BOY FRESHY GIRL AND MISSVIOLET 2015 พิธีกดเสาเอกอาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 15 ก.ย. 2558 เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 สวส.ประชุมแผนขับเคลือนยุทธศาสตร์ สภานิติบัญญัติพบประชาชน เตรียมความพร้อมเดินการกุศล58 ประกวดเฟรชี่คณะบริหาร 58 ปฐมนิเทศคณะศิลปศาสตร์58 กระทรวงวิทย์ สปป.ลาว ดูงาน ถวายโคมเทียนประราชทาน วัดวัง ฉลองสมโภชเทียนพระราชทาน ไหวครู 58 หันตรา ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา การจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประชุมรับทราบเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์ ๕๗-๖๐ ดูงานประกวดกิจกรรม ๖ ส บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล แข่งขันฟุตซอล แมตช์อำลา ดร.เอนก เจริญภักดี โครงการอบรม “การจัดทำแผนธุรกิจ” “การให้คำปรึกษาวิชาการอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง” อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ ๑-๒๕๕๘ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ นนทบุรี โครงการสัมมนาวิชาชีพ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ ศาลากลางหลังเก่า (SMEs)จังหวัดสุพรรณบุรี “คุณธรรมนำชีวิต” 58 สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงทั่วไป เลือกตั้งกรรมการสภา วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสิน ประเพณีสงกรานต์ วท.สืบสานประเพณีสงกรานต์ การประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษาครั้งที่ ๒ บท.“ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์” “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร” โครงการอบรมใช้ชีวิตยังไงให้ประสบความสำเร็จ โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีแก่ นศ. ฉีดวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ MOU เคาน์เตอร์เซอร์วิส โครงการประชุมสัมมนา สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม “อยู่อย่างพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี” ฝึกการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากร นศ.ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา 1-58 อธิการบดีมอบนโยบาย ศศ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ATV (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ) “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” พิธีเปิดงานประเพณีสิงห์ ๒ ล้อ งานแถลงข่าวโครงการประเพณีสิงห์ ๒ ล้อ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบปะและขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีเปิดพระนครเกมส์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “สิงห์ ๒ ล้อ Thx Party Last Day of Cowboy’s Theme Dress โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก รับตำแหน่ง คณบดี ศศ รับตำแหน่ง คณบดี ทอ รับตำแหน่ง ผอ. สวพ รับตำแหน่ง ผอ. สวส ฉลองปริญญาบัตร พระครูสุวรรณวิจิตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิต พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางศิลาฤกษ์หอพระ ประจำศูนย์หันตรา ประชุมคณะกรรมการ V-NET การประชุมวิชาการนานาชาติ ISFT 2015 การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA 30th รถพลังงานแสงอาทิตย์ชิงแชมป์ประเทศไทย(1) Cowboy Night 2015 การแข่งขันเครื่องบินนักบินน้อย มทรส. ครั้งที่ 1 เกษตรแฟร์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการอาหาร พลังงานและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ การแสดงพระเครื่องดินแดนสุวรรณภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าคุณภาพ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายใน ม. ให้การต้อนรับ Mr.Soren Birch Rasmussen พิธีเปิดงานหนึ่งทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมพัสดุสำหรับผู้ประสานงานด้านพัสดุ ATV สัมภาษณ์อธิการบดี พิธีถวายพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิพากษ์สัณฐานพระที่นั่งสรรเพชญมหาประสาท ทอ. จัดโครงการเสริมศักยภาพบว่าที่บัณฑิต พิธีรับปริญญา ซ้อมใหญ่ ซ้อมรับปริญญา ศูนย์หันตรา พิธีรับปริญญา ประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการบริหาร ทอดกฐิน วัดวัง การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ พิธีวางพุ่ม สมเด็จย่า งานศิลป ประชาสัมพันธ์ ทอดกฐินพระราชทาน ทอดกฐิน อยุธยา -ศรีลังกา จัดเลี้ยง มหกรรมดนตรี อธิการเปิดงานเสวนาการปฏิรูปประเทศไทย พิธีเบิกเนตรอนุสรณ์สถาน ฉลองกฐิน บันทึกเทปเบิกจ่ายดีเด่น วันราชมงคล วันปิยมหาราช จัดนิทรรรศการผ้าไทย กับงานเเม่ดีเด่น นิทรรศการผ้าไทย รับน้อง นศ.เกษตร สุวรรณภูมิช่อใหม่ รุ่นที่ 82 ร่วมงานจ.อยุธยาถวายพระพรวันแม่ ร่วมงานสภากาแฟ วันแม่ ประชุมเตรียมความพร้อมสภากาแฟ ประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวอาเซ๊ยน รร.จอม เจ้าภาพสภากาแฟ กีฬากองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการ จ.นนทบุรี งานปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก พัฒนาชมรม สกอ ประชุมเร่งรัดงปม. ครั้งที่ 5 (57) MOU ราชภัฎจันทรเกษม ตรวจสุขภาพนักศึกษา57 อธิการพบนักศึกษาและอาจารย์ สุขภาพดีชีวีสดใส ประชุมคณาจารย์ เข้าพรรษา แนะแนว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ปัจฉิมนิเทศ 2557 แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา เกี่ยวข้าว ประชุมหนังสือ หนึ่งทศวรรษ ครั้งที่ 2 กีฬา สโมสรทดสอบสนาม แนะแนวโรงเรียนพยุหะพิทยาคม แนะแนวโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร เดินการกุศล แนะแนวโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมจัดสร้างหอเกียรติยศ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 อธิการบดีพบคณาจารย์และนักศึกษา อบรมทักษะในการนำเสนอและการเป็๋นพิธีกร เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 งานเกษียณอายุราชการ57 Huntra Freshy Boy Freshy Girl 2014 ตลาดนัดหลักศูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ATV สัมภาษณ์อธิการบดี การแข่งขันฟุตซอลสโมสรทดสอบสนาม ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานคณะวิทย์ คุณธรรมนำชีวิต รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ประชุมองค์การนักศึกษา-แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พิธีทำบุญและเปิดศูนย์กีฬาสุวรรณภูมิ พัฒนา-ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และคณาจารย์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันจักรี วันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free. Custom text here